Ordensregler

  • Der må ikke anvendes fodboldstøvler eller sko med knopper.
  • Parkering kun tilladt på afmærket P-område
  • Respekter venligst privat område.
  • Det er forbudt at betræde afspærret område.
  • Vær ekstra forsigtig rundt om ’Søen’.
  • Dåser og flasker samt andet affald skal medtages fra banen eller lægges i de opstillede affalds beholdere.
  • Fodboldgolfen Sjælland forbeholder sig til enhver tid ret til, at nægte personer adgang til aktiviteter, hvis vi skønner, en deltager er beruset og opfører sig til gene for øvrige tilstedeværende eller på anden måde kompromitterer sikkerheden.
  • Al færdsel på Fodboldgolfen’s område er på eget ansvar. Fodboldgolfen er ikke erstatningspligtig i forhold til personskader samt materielle skader.

Alle baner har forskellige sværhedsgrader og længder fra 17 til 150 meter.
Det tager ca. 2 timer at gennemføre en runde.

BESTIL TID NU